Van Herwijnen accountants & belastingadviseurs

Sterk in toegevoegde waarde

Zoekt u een accountant die sterk belastingtechnisch, bedrijfseconomisch en adviserend is georiënteerd

Van Herwijnen accountants & belastingadviseurs.
Onze werkzaamheden betreffen accountancy en fiscale en bedrijfseconomische advisering voor MKB-ondernemingen van eenmanszaken tot grotere MKB-ondernemingen (meer dan 50 werknemers), agrarische ondernemingen, beoefenaren van vrije beroepen (o.a. medische sector) en vermogende particulieren. Daarin hebben wij meer dan 25 jaar ervaring. Van fiscale optimalisatie, verbetering van actueel inzicht in ontwikkeling van de financiële positie tot winstverbetering.

Wij zijn in verband met de beroepsuitoefening als registeraccountant aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).
Bewust is gekozen voor een kleinschalige omgeving om daardoor de persoonlijke service en aandacht te kunnen bieden aan onze cliënten. Korte lijnen en rechtstreekse contacten.

Heeft u of uw advocaat een gerechtelijk deskundige (accountant) nodig

A. (Ad) van Herwijnen RA verricht werkzaamheden als gerechtelijk deskundige en is ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen ( www.LRGD.nl ) - expertise financiële en boekhoudkundige geschillen, boekhoudfraude, berekening schade (schadezaken) en forensic valuation. Opdrachtgevers rechtbanken, advocaten, bedrijven, publiekrechtelijke instellingen en particulieren.

Expertise nodig voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), advies, observator of herstructureringsdeskundige, neem contact op met A. (Ad) van Herwijnen RA.